ฉากอลูมิเนียม หนา แข็งแรงพิเศษ ปลายมีฉากมีกันกระแทก

Model Length cm
BWW 100×150