เครื่องสแกนผนังบ๊อช Bosch Wall Scanner รุ่น DMF 10 Zoom
ข้อมูลทางเทคนิค
วัสดุที่สามารถตรวจหาได้

เหล็กกล้าเสริมแรงเหล็กกล้าโลหะที่ไม่มีแร่เหล็กโครงสร้างเสริมที่เป็นไม้

สายไฟทั้งที่มีและไม่มีกระแสไฟ

ความลึกสูงสุดของการตรวจหาเหล็กกล้า 100 มม.
ความลึกสูงสุดของการตรวจหาทองแดง 80 มม.
ระบบปิดการทำงานอัตโนมัติ (หลังจากไม่ใช้งาน) ประมาณ 5 min
แหล่งจ่ายไฟ แบตเตอรี่ 6LR61ขนาด 9 โวลท์ 1 ก้อน
น้ำหนักโดยประมาณ 0,24 กก.
ความยาว 204 มม.
ความกว้าง 83 มม.
ความสูง 30 มม.