เหมาะสำหรับไม้ที่แห้ง กระดาษ เหลาง่าย ปลายแข็งแรง

Model Length cm
ZB 18 18
ZB 24 24
ZB 30 30