เหมาะสำหรับอิฐ หิน และคอนกรีต เหลาง่าย ปลายแข็งแรง

Model Length cm
STB 24 24
STB 30 30