กล้องวัดมุมอิเล็กทรอนิกส์,กล้องสำรวจ RUIDE Electronic Theodolite รุ่น ET-05
รายละเอียดทางด้านเทคนิค

–      ขนาดความกว้างของภาพที่มองเห็นในระยะ 100 เมตร มีความกว้าง 2.6 เมตร (1°30′)

–      ระยะมองเห็นภาพชัดใกล้สุด 1.0 เมตร

–      ระบบปรับระดับอัตโนมัติใช้ COMPENSATOR มีช่วงการทำงาน  ±3 ลิปดา

–      เป็นกล้องแบบอิเล็คทรอนิคแสดงหน่วยวัดเป็น องศา ลิปดา ฟิลิปดาแสดงผลเป็นตัวเลขอ่านได้บนจอ LCD (LIQUID CRYSTAL DISPLAY) ทั้ง 2 หน้าจอของตัวกล้อง

–      แสดงค่ามุมที่วัดได้ละเอียดโดยตรง 5 ฟิลิปดา และ 1 ฟิลิปดา

–      ค่าความถูกต้องในการอ่านค่ามุม (Accuracy) 5 ฟิลิปดา

–      ความไวของระดับน้ำฟองกลม 8 ลิปดา / 2 มม.

–      ความไวของระดับน้ำฟองยาว 30 ฟิลิปดา / 2 มม.

–      มีระบบให้แสงสว่างสำหรับการอ่านจากจอแสดงผล

–      ที่จอแสดงผลสามารถแสดงวันที่ และเวลาในการทำงานได้