ฉากอลูมิเนียม โครงสร้างแข็งแรง ปลายมีฉากมีกันกระแทก

Model Length cm
BWS 100×150