ตัวดึงสายไม่หมุน เมื่อดึงสายออกมือหมุนมีเกียร์ หมุนเก็บสายเร็วกว่า 5 เท่า จุผงสีได้เยอะ ตะขอแข็งแรงทนทาน

Model Length m
CLP 30