แม่แรงตะเข้ 4 ตัน

FLOOR JACK 4 TON

รับน้ำหนักได้สูงสุด                                    4 ตัน

ยกได้ต่ำสุด                                            105 mm

ยกได้สูงสุด                                           535 mm

น้ำหนัก                                                 43 kg