บ๊อกซ์ชุดทองคำ KOKEN ลูกบ๊อกซ์ 6P 16 ชิ้น (มิล) ในกล่อง ABS รุ่น P2251M-GP KOKEN P2251M-GP GOLD Socket Set Limited Edition
รหัสสินค้าในชุด รายละเอียด
2400M ลูกบ๊อกซ์ 6P ขนาด 4,4.5,5,5.5,6,7,8,9,10,11,12,13mm
2735N ด้ามฟรี ด้ามเหล็กกลิ้งลาย
2760-50 ข้อต่อ ยาว 50mm (2”)
2760-150 ข้อต่อ ยาว 150mm (6”)
2768N-130 ด้ามบ๊อกซ์ ด้ามเหล็กกลิ้งลาย 5”
2770 ข้ออ่อน
2785 ด้ามเลื่อน ยาว 115mm (4.1/2”)