ข้อมูลทางเทคนิค GLM40
ช่วงการวัด (สูงสุด) 40 เมตร
ช่วงการวัด (ปกติ) 0.15-40 เมตร
ความแม่นยำการวัด (สภาวะปกติ) +-2.0มม.
ความแม่นยำการวัด (สภาวะไม่ปกติ) +-3.0มม.
หน่วยวัดที่แสดงต่ำสุด 1มม.
ระดับการป้องกันฝุ่น IP54
แหล่งพลังงาน 2×1.5โวลท์ LR03(AAA)