เครื่องตัดแต่งกิ่งไม้และตัดแต่งพุ่มไม้ชนิดเครื่องยนต์ Talon AT3450

เครื่องตัดแต่งกิ่งไม้และตัดแต่งพุ่มไม้ชนิดเครื่องยนต์ Talon AT3450
ความจุกระบอกสูบ     25.4 ซีซี
เครื่องยนต์เบนซิน      2 จังหวะ
ความยาวใบมีด          650 มม
ความเร็วรอบ              3000 รอบ/นาที ( 1.20 HP )
ความจุถังน้ำมัน          0.7 ลิตร
เชื้อเพลิง                   เบนซิน
น้ำหนัก                      6.7  กก.