เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้แบบเครื่องยนต์ฮิตาชิ HITACHI Hedge trimmer with Double Blades รุ่น CH22EA2
คุณสมบัติ :
ความจุกระบอกสูบเครื่องยนต์ 21.1 มล. (ซีซี)
กำลังสูงสุด 0.87 แรงม้า
ความจุถังน้ำมันเชื้อเพลิง 0.3 ลิตร
ความยาวใบเลื่อย 500 มม.
ระยะใช้งานของใบเลื่อย 444 มม.
ระยะห่าง (พิทช์) ของฟันเลื่อย 30 มม.
ความเร็วช่วงชักใบเลื่อย 0.91 เมตร/วินาที
ที่อัตราเร็ว 10,000 รอบ/นาที
คมของใบเลื่อย แบบ 2 ด้าน
ขนาดของเครื่อง (ย x ก x ส) 936 x 238 x 216 มม.
น้ำหนักสุทธิ 4.3 กก.