เครื่องตัดหญ้าสะพานหลัง มารุยาม่า รุ่น  BC26T

BRUSHCUTTER MARUYAMA BC26T

เครื่องยนต์ Engine (cc)                      EE260  25.4 ซีซี

ใบมีดแบบใบเลื่อย 10นิ้ว  (10 inch chipsaw)