กำลังไฟฟ้า 160W
ขนาดกระดาษทราย 93 x 185 มม.
ความเร็วการขัด 10,000 rpm
น้ำหนักสุทธิ 1.7 กก.