ข้อมูลทางเทคนิค
กำลังไฟเข้า : 1,300 วัตต์
ความเร็วรอบตัวเปล่า : 13,000 รอบ/นาที
เส้นผ่าศูนย์กลางใบตัด  : 110 มม.
ความลึกสูงสุดในการตัด  : 34 มม.
มุมตัด : 0° – 45°
สวิตซ์เปิดงาน  : มี
น้ำหนัก : 3.0 กก.

• มอเตอร์กำลังสูงขนาด 1,300 วัตต์ หรับงานตัดทุกชนิด

• ความเร็วรอบการตัด 13,000 รอบ/นาที

• ตัดลึกได้ 34 มม. มุมตัด 45°

• ออกแบบให้พอดีกับมือเพื่อความสะดวกสบายสูงสุด