ระบบเปิด – ปิด แบบ lever เพื่อความปลอดภัย สะดวกต่อการใช้งาน

ถอดเปลี่ยนผ้าทรายสายพานได้ง่าย ช่วยประหยัดเวลาในการทำงาน

สำหรับงานขัดตกแต่งทั่วไป หรือตกแต่งในพื้นที่ที่เข้าถึงได้ยาก