เครื่องสกัดลมโอกูระ OKURA Chipping Hammers รุ่น C6
Specifications:
MODEL

C6

Impact frequency ≥32Hz
Impact energy ≥10J
Air Consumption ≤21L/S
Pituitary diameter 30 mm
ขนาดสายลม 13 mm
ขนาดแกนดอกสกัด 175 x 60 mm
It is use or pressure 0.63 Mpa
ความยาวรวม 365 mm
น้ำหนัก 6.4 kg