เครื่องขัดกระดาษทรายสายพาน พาวเวอร์เท็กซ์ รุ่น  PPT-BS-100

BELT SANDER POWERTEX PPT-BS-100

กำลังไฟฟ้า                                 1200W

ขนาดกระดาษทราย                        100 x 610 มม.

ความเร็วของกระดาษทราย                500 rpm

น้ำหนักสุทธิ                                 5.8 กก.