เกย์วัดลม/หัวเติมลม ทีเอชบี 3 FUNCTION TIRE PRESSURE GAUGE THB

ขนาดเกย์ฺหน้าปัด 2.1/2″

สายยาง 85 CM