เครื่องสกัดลมโอกูระ OKURA Chipping Hammers รุ่น G10
Specifications:
MODEL

G10

Impact frequency

≥16Hz

Impact energy ≥43J
Air Consumption ≤26L/S
Pituitary diameter 38 mm
ขนาดสายลม 16 mm
ขนาดแกนดอกสกัด 24 x 70 mm
It is use or pressure 0.63 Mpa
ความยาวรวม 570 mm
น้ำหนัก 10 kg