คุณลักษณะ
ดร. ฟิคสิท โคลทาร์ อีพ็อกซี 82 เป็นชนิดสองส่วน ประกอบด้วยน้ำมันโคลทาร์ เรซินอีพอกซี่เหลว และสารบ่มที่มีคุณภาพสูง แร่เฉื่อย สารเติมแต่ง และตัวทำละลาย สำหรับใช้เป็นสารเคลือบผิวเพื่อป้องกันการกัดกร่อนผิวคอนกรีตรวมทั้งโครงสร้างเหล็ก มีคุณสมบัติทนทานต่อสารเคมีที่ดีเยี่ยม รวมทั้งในสภาวะอากาศที่มีความเข้มข้นของสารเคมีหรือสิ่งปฏิกูลโสโครก น้ำเค็มและกรดอินทรีย์ กรดอนินทรีย์ และด่าง และเหมาะสำหรับทาโครงสร้างที่จมอยู่ใต้น้ำ เช่น ฐานรากโครงสร้าง ถัง งานบำบัดน้ำเสียโรงงาน น้ำทิ้งจากท่าเทียบเรือ ฯลฯ
ลักษณะการใช้งาน
เคลือบผิวป้องกันการกัดกร่อนสำหรับโครงสร้างคอนกรีตและโลหะเช่น
  •  บ่อบำบัดน้ำเสีย
  •  ทางระบายน้ำทิ้ง
  •  ท่าเรือและโครงสร้างท่าเรือ
  •  ถัง
  •  หอคอยเย็น
  •  ฐานรากโครงสร้างใต้น้ำ
  •  ปกป้องพื้นผิวโครงสร้างจากการสัมผัสกับคลื่่น