แท่นตัดกระเบื้องไอชิ ISHII Tile Cutter รุ่น JP-640TW , JP-470SP

Original Classic design of curve handle

แท่นตัดกระเบื้อง ขนาด 640มม. และ 470 มม. ของรุ่น ดีลักซ์ นี้ เป็นต้นตำหรับแท่นตัดด้ามโค้งที่ได้รับความนิยมจากผู้ใช้ชาวไทยมากว่า 30 ปี

  1. รางนำร่องแท่นตัด เป็นรางสไลด์ตัดแกนคู่ ที่มีความแข็งแรงเป็นพิเศษ (Super Hard Steel Rail) และยังมีความเป็นสปริงทำให้ยืดอายุการใช้งานของรางคู่ มากกว่ายี่ห้ออื่นๆ 2 เท่า
Model สมรรถนะในการตัด (mm.) ขนาดแท่นตัด (cm) Weigth
ความยาว ความหนา กว้าง ยาว สูง
JP-640TW 640 (25”) 18 35 90 22 9.44 kg
JP-470SP 470 (18”) 16 18 72 17 6.40 kg