กำลังไฟฟ้า 800 W
ความสามารถในการเจาะ คอนกรีต/เหล็ก/ไม้ 38/13/32 มม.
ความเร็วขณะหมุนเปล่า 400 rpm
อัตรการกระแทก 4000 ipm
น้ำหนักสุทธิ 7.6 กก.