คุณสมบัติ
กำลังไฟเข้า 200 วัตต์
ความเร็วรอบ 10,000 -20,000 รอบ/นาที
ขนาดหัวจับดอก (Collet) 4.76 มม.
น้ำหนักตัวเครื่อง 1.2 กก