ระดับน้ำ , ระดับน้ำอลูมิเนียม มีแม่เหล็ก SOLA รุ่น AZM 3 BOX PROFILE SPIRIT LEVELS
Model Length
AZM 3 80 80 cm
AZM 3 100 100 cm
AZM 3 120 120 cm
AZM 3 150 150 cm
AZM 3 180 180 cm
AZM 3 200 200 cm

– Very high measuring accuracy in standard and inverted position

– Extremely rugged profile made of high-strength aluminium alloy to enable a long service-life

– Better, faster and more accurate reading through the patented SOLA FOCUS vials

– Break-resistant acrylic block vials with a magnifying lens (+20%) and a tightness guarantee of 30 years

– Better readability in dim light through an optimized SOLA luminous backing

– Shock-absorbing end caps

Technical details :

Item description Box profile spirit level
Material Aluminium
Surface Anodized
Colour Gold
Profile weight 750 g/m
Max. Measuring tolerance standard position 0.50 mm/m (0.029°)
Max. Measuring tolerance inverted measurement 0.75 mm/m (0.043°)
Number of horizontal vials 1
Number of vertical vials 2
Special characteristic
Measuring surface Anodized
Magnet Ferrite pole shoe
Handholds
End caps 1-c
Dimension 49.9 x 23.6 mm