กำลังไฟฟ้า
2.2 kw
ขนาดสายจี้ 28 mm,32mm,38mm,45mm,50mm,60mm,70mm
มอเตอร์  2 HP