กำลังแรงบิด 567 N.m
ใช้ขนาดลูกบล็อค 1/2″
ความเร็วรอบเปล่า 7500RPM
ปริมาณลม 5 cfm (142.5L/min)
ขนาดเครื่องอัดลมที่แนะนำ 3 HP