เครื่องสกัดลมโอกูระ OKURA Chipping Hammers รุ่น G16
Specifications:
MODEL G16
Impact frequency ≥16Hz
Impact energy ≥55J
Air Consumption ≤28L/S
Pituitary diameter
ขนาดสายลม 19 mm
ขนาดแกนดอกสกัด 24 x 70 mm
It is use or pressure 0.63 Mpa
ความยาวรวม 580 mm
น้ำหนัก 14 kg