รายละเอียดสินค้า

รายละเอียด รุ่น ความยาว
ตลับเมตร COMPACT CO3  ยาว 3 เมตร
ตลับเมตร COMPACT CO5 ยาว 5 เมตร
ตลับเมตร COMPACT CO8 ยาว 8 เมตร