กำลังไฟเข้า 750 วัตต์
ความเร็วรอบเปล่า 16,000 รอบ/นาที
ความลึกของการตัด 2 มม.
ความกว้างของการตัด 82 มม.
สัมผัสเนื้อไม้สูงสุด 12 มม.
น้ำหนัก 3.2 กก.