มอเตอร์เกาะแบบโอกุระ OKURA Surface Concrete Vibrator รุ่น ZM-3.5-220
คุณสมบัติ :
กำลัง (KW) 0.75
กำลัง (HP) 1
แรงดันไฟฟ้า 220 V – 50 Hz
ความเร็วรอบ R.P.M. 2840
SHARP FORCES 3500 N

Relate  Products