น๊อคเอ้าท์เจาะรู , น๊อคเอ้าท์ปั๊มรู WHOLLYKnockout Punch Kit Include รุ่น WL-12114 , WL-1122

รุ่น WL-12114

– 1/2” Conduit Size Punch & Die

– 3/4” Conduit Size Punch & Die

– 1” Conduit Size Punch & Die

– 1-1/4” Conduit Size Punch & Die

– 3/8”,24 UN Draw Stud with Beaing

– 3/4”,16 UN Draw Stud with Beaing

– Plastic Box

 

รุ่น WL-1122

– 1-1/2” Conduit Size Punch & Die

– 1/2” Conduit Size Punch & Die

– Plastic Box

Relate  Products