ตัวถอนแม่เหล็กและอัดแม่เหล็กสำหรับไขควง(ทำให้ไขควงเป็นแม่เหล็ก) UNIOR Magnetizer/Demagnetizer รุ่น 633
A (mm.) B (mm.)
30 52

ทำให้ไขควงที่ดูดน๊อตไม่ได้ให้สามารถดูดน๊อตได้ เพียงเสียบไขควงในช่อง “+” แล้วดึงไขควงออก ไขควงก็จะมีพลังแม่เหล็กทันที ถ้าต้องการล้างสนามแม่เหล็ก ก็สามารถทำได้โดยเสียบไขควงในช่อง “-“ สนามแม่เหล็กก็จะหายไปทันที

Relate  Products