ไขควงงัดซีลยางปลายแหลม UNIOR รุ่น 639A,639B,639C,639D

ไขควงงัดซีลยาง ปลายแหลมตรง รุ่น 639A

L : 6.1/2” , 165 mm

 

ไขควงงัดซีลยาง ปลายแหลมงอ 90 องศา รุ่น 639B

L : 6.1/2” , 165 mm

 

ไขควงงัดซีลยาง ปลายแหลมหักมุม รุ่น 639C

L : 6.1/2” , 165 mm

 

ไขควงงัดซีลยาง ปลายแหลมหักมุม องศา รุ่น 639D

L : 6.1/2” , 165 mm

 

Relate  Products