เครื่องมือไขหัวซี่ลวด,ตัวขันซี่ลวดล้อ,ถอดเฟืองท้ายจักรยาน UNIOR

เครื่องมือไขซี่ลวดจักรยาน Shimano UNIOR Spoke Wrench รุ่น 1633

– ขนาด 4.0 x 4.4 mm

– วัตถุดิบ : Special tool steel

– ชุบแข็ง

– ชุบโครเมียมตามมาตรฐาน EN12540

 

เครื่องมือไขหัวซี่ลวด Shimano UNIOR Spoke Wrench for Shimano รุ่น 1634

– ขนาด 4.3 x 4.4 mm

– วัตถุดิบ : Special tool steel

– ชุบแข็ง

– ชุบโครเมียมตามมาตรฐาน EN12540

 

เครื่องมือไขหัวซี่ลวด Mavic UNIOR Spoke Wrench for Mavic รุ่น 1635

– วัตถุดิบ : Special tool steel

– ชุบแข็ง

– ชุบโครเมียมตามมาตรฐาน EN12540

 

ตัวขันซี่ลวดล้อจักรยานและถอดเฟืองท้าย UNIOR รุ่น 1669

Relate  Products