ปั๊มลมโรตารี่ 50 ลิตร TIGER Air Compressor รุ่น TL-2050
รุ่น ขนาดแรงม้า ความเร็วรอบ ปริมาณลม แรงดัน / กระแสไฟ ความจุถังลม
TL – 2050 2 HP 2840 R.P.M 196 L / min 116 Psi / 220 V 50 L

Relate  Products