แรงดันไฟฟ้า 220V
อัตรากำลังการผลิต 5.5A
แรงดันไฟฟ้าไม่มีโหลด 62 V
แรงดันไฟฟ้า 32.0V
หน้าที่รอบ 60%
ประสิทธิภาพ 85%
ขั้วไฟฟ้าใช้งาน 1.4-4.0mm
น้ำหนัก 5.7 kg
ชั้นป้องกัน IP21S
ชั้นฉนวนกันความร้อน F

 

อุปกรณ์ มาตรฐาน

1.ชุดสายเชื่อม 1 ชุด

2. ชุดสายดิน   1 ชุด

Relate  Products