กาพ่นสีกาล่าง กาอลูมิเนียม SUMAKE Air Spray Gun

รุ่น SS-1111

HVLP Air Spray Gun (Suction Type)

 

รุ่น SS-1113

HVLP Air Spray Gun (Suction Type)

 

รุ่น SS-1140R

W/Regulator High Pressure Air Spray Gun

 

รุ่น SS-1150

Air Spray Gun (Suction Type)

 

รุ่น SS-1155

Heavy Duty Air Spray Gun (Suction Type)

 

รุ่น SS-1208

HVLP Air Spray Gun

 

รุ่น SS-1212B

HVLP Air Suction Spray Gun

 

รุ่น SS-1231

Suction Type High Pressure Air Spray Gun

Relate  Products