กรรไกรตัดเหล็กแบบใช้ลม SUMAKE Air Shear (Plastic Housing) รุ่น ST-66201

Cutting power: 25 mm (0.98″)

Working pressure: 90 l/min

Air consumption: 2 CFM

Relate  Products