เครื่องเชื่อมท่อ  พีอี , พีบี , พีพีอี, พีพีอาร์ รุ่น SS-R017 PE, PB, PP-E, PP-R DAIJING
SPEC

75-110 mm

Relate  Products