หน้ากากเชื่อมปรับแสงออโต้,หน้ากากเชื่อมโลหะเลนส์ตัดแสงอัตโนมัติ 3M รุ่น Speedglas 100

เหมาะกับงานเชื่อม MMA, MIG/MAG, TIG และ Plasma มาตรฐาน สหภาพยุโรป EN175 , EN 166 , EN 379 เพื่อการปกป้องดวงตา น้ำหนักเบา รูปทรงทันสมัย

เลนส์ปรับแสงอัตโนมัติ เลือกความเข้มของเลนส์ได้ 2 ระดับ คือ 10, 11 มี 2 รุ่น

รุ่น 751110 ระดับความเข้มแสงขณะใช้งานเท่ากับ 10 (กะบังหน้าสีดำ)
รุ่น 751111 ระดับความเข้มแสงขณะใช้งานเท่ากับ 11 (กะบังหน้าสีดำ)

เลนส์ปรับแสงอัตโนมัติ แบบความเข้มเลนส์ปรับได้หลายระดับตั้งแต่ 8-12 ตามชนิดของงานเชื่อมและความสบายตา

รุ่น 751120 ระดับความเข้มเลนส์ปรับได้ หลายระดับ (กะบังหน้าสีดำ)
รุ่น 751220 ระดับความเข้มเลนส์ปรับได้ หลายระดับ (กะบัง “Blaze”)
รุ่น 751520 ระดับความเข้มเลนส์ปรับได้ หลายระดับ (กะบัง “Mechanical Skull”)
รุ่น 751620 ระดับความเข้มเลนส์ปรับได้ หลายระดับ (กะบัง “Trojan Warrior”)

Relate  Products