โปรแทรกเตอร์ดิจิตอล โครงสร้างอลูมิเนียม แข็งแรง แม่นยำ สามารถล๊อคค่ามุมที่หน้างานได้ มีปิดเครื่องอัตโนมัติ

Model Length cm
WITRON 60 60