ตัวดึงสายไม่หมุน เมื่อดึึงสายออกจุผงสีได้เยอะ ตะขอแข็งแรงทนทาน

Model Length m
CLM 30