ตู้เครื่องมือ,ตู้เครื่องมือล้อเลื่อน,ตู้เครื่องมือมีล้อ 5 ลิ้นชัก SMART รุ่น SM-05X
ขนาดตู้เปล่า กxยxส 680x458x700mm
ขนาดตู้พร้อมล้อ กxยxส 680x458x812mm
ขนาดลิ้นชัก กxยxส 570x410x74.5mm   = 3 ชั้น
570x410x153.5mm = 2 ชั้น
น้ำหนักสุทธิ 44.7kg

Relate  Products