เทปพันละลาย,เทปยางละลาย,เทปฉนวนชนิดไม่มีกาว 3M รุ่น Scotch 23

เทปยางละลาย เป็นเทปชนิดไม่มีกาว ทำจาก EPR (Ethylene Propylene Rubber) มีคุณสมบัติพิเศษคือเนื้อเทปเมื่อพันแล้วจะสามารถหลอมประสานตัวเองเป็นเนื้อเดียวกันได้ดีเยี่ยม จึงสามารถป้องกันความชื้นในบริเวณจุดต่อสายได้ดี ทนอุณหภูมิได้ถึง  130 องศาเซลเซียส เหมาะสำหรับพันสายไฟภายในปั๊มน้ำ มอเตอร์ พันเพื่อเป็นฉนวนของสายเคเบิ้ลทุกประเภท งานบัสบาร์ และงานที่ต้องการความปลอดภัยสูง ควรพันด้วยเทป Scotch Super33+ เพื่อให้เทป Scotch 23 ประสานเป็นเนื้อเดียวกันได้ดียิ่งขึ้น

 

 

Relate  Products