เข็มขัดนิรภัย,สายช่วยชีวิต 3M รุ่น SafeAbsorb XTRA

เชือกนิรภัยชนิดดูดซับแรงกระชาก 3M Energy Absorbing Lanyards

รุ่น SafeAbsorb XTRA

มีความยาวตั้งแต่ 4-6 ฟุต เพื่อลดอันตรายจากการสะดุดและช่วยดูดซับแรงกระชากจากการตก

Relate  Products