ชุดต๊าปเกลียว 37 ตัวชุด RUKO 37 Piece set of thread cutting tools รุ่น 245020

One three-piece set each of hand taps M

DIN 352 M 3 – M 4 – M 5 – M 6 – M 8 – M 10 – M 12

– 7 die M DIN EN 22568 in each of the sizes

M 3 – M 4 – M 5 – M 6 – M 8 – M 10 – M 12

– 5 die stocks DIN 225 in each of the sizes

20,0 x 5,0 mm – 20,0 x 7.0 mm – 25,0 x 9,0 mm – 30,0 x 11,0 mm – 38,0 x 14,0 mm

– 2 tap wrenches, size 1 and size 2 DIN 1814

– 1 screwdriver + 1 screw-pitch gauge

Relate  Products