ปากกาตัวเอฟจับชิ้นงาน 12″ รุ่น PG12 BESSEY PowerGrip (PG) Heavy duty one-hand clamp

Product

Throat Depth Clamping Capacity Clamping Force Approx Weight
PG12 4” 12” 1000

2.4 Pounds

Relate  Products