ตะไบกลมแทงเลื่อยโซ่ PFERD Round Chain Saw Files
 รหัสสินค้า 412 412 412 412
 ความยาวมิล 200 x 5.5 mm 200 x 4.8 mm 200 x 4.0 mm 200 x 3.5 mm
 ความยาวนิ้ว 7/32” 3/16” 5/32” 9/64”

Relate  Products