ด้ามตะไบ PFERD Plastic File Handles รุ่น PH 08 , PH 09 , PH 11 , PH 13
 รหัสสินค้า PH 08 PH 09 PH 11 PH 13
 ความยาวมิล จับตะไบ 4”,5” จับตะไบ 6” จับตะไบ 8”,10” จับตะไบ 12”,14”
 ความยาวนิ้ว 20 22 24 27

Relate  Products